Ok
width
height
China 7 Year Note Yield


Yield Month
China 10Y 2.74 0.020% -0.135% -0.496%
China 52W 1.99 -0.009% -0.357% -0.719%
China 20Y 3.40 -0.005% -0.085% -0.345%
China 2Y 2.15 0.009% -0.290% -0.606%
China 30Y 3.31 0.009% -0.049% -0.460%
China 3Y 2.25 0.001% -0.283% -0.592%
China 5Y 2.44 0.015% -0.198% -0.542%
China 7Y 2.69 0.020% -0.161% -0.499%


중국 - 7년 만기 국채 수익률
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 7년 만기 국채 수익률.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
2.68 2.66 4.88 1.28 2007 - 2022 % 매일