Ok
width
height
China 5 Year Note Yield


Yield Month
China 10Y 2.84 -0.009% 0.078% -0.282%
China 52W 1.96 -0.038% -0.026% -0.367%
China 20Y 3.45 0.011% 0.077% -0.302%
China 2Y 2.29 -0.004% 0.081% -0.371%
China 30Y 3.31 0.008% 0.059% -0.359%
China 3Y 2.47 0.005% 0.147% -0.289%
China 5Y 2.66 -0.004% 0.155% -0.273%
China 7Y 2.84 -0.003% 0.116% -0.259%


중국 - 5년 만기 국채 수익률
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 5년 만기 국채 수익률.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
2.66 2.66 4.60 1.27 2007 - 2022 % 매일