Ok
width
height
Gold가격 Month
1,846.51 4.79 0.26% -5.38% -1.80%
21.75 -0.146 -0.66% -11.72% -20.97%
구리 4.28 -0.0040 -0.09% -8.99% -4.78%
강철 4,796.00 -66.00 -1.36% -7.04% -6.22%
철광석 126.00 3.00 2.44% -13.99% -36.04%
리튬 457,500.00 0 0% -4.79% 414.04%
백금 955.50 -6.91 -0.72% -1.29% -18.09%


금 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 금 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
1846.51 1841.72 2074.88 34.83 1968 - 2022 USD / t 온스. 매일