China GDP From Industry
width
height
Forecast Data Chart

중국 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 1.60 1.40 2.40 1.40 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 6.20 6.40 15.40 3.80 퍼센트 [+]
국내 총생산 13608.15 12143.49 13608.15 47.21 USD - 억 [+]
국민 총생산 896915.60 820099.50 896915.60 679.10 CNY-HML [+]
총 고정 자본 형성 380771.80 349368.80 380771.80 80.70 CNY-HML [+]
1인당 국내총생산 7755.00 7308.10 7755.00 132.30 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 16186.80 15254.00 16186.80 1522.00 USD [+]
고정가격 국내총생산 450933.00 213432.80 900309.50 5262.80 CNY-HML [+]
농업 GDP 23207.00 8769.40 64734.00 649.30 CNY-HML [+]
건설업 GDP 27465.60 10528.60 61808.00 181.90 CNY-HML [+]
제조업 GDP 152993.70 72039.80 305160.00 2207.80 CNY-HML [+]
서비스업 GDP 247743.00 122316.90 469574.60 2212.70 CNY-HML [+]
운송업 GDP 20494.80 9552.80 40550.00 393.20 CNY-HML [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 제조에서 GDP.