Ok
width
height
Brazil Government Bond 10Y


Yield Month
Brazil 10Y 12.22 -0.130% -0.080% 2.765%
Brazil 52W 13.35 -0.070% 0.229% 7.750%
Brazil 2Y 12.90 -0.125% 0.115% 5.300%
Brazil 3M 12.87 -0.002% 0.288% 9.111%
Brazil 3Y 12.29 -0.121% -0.064% 4.235%
Brazil 5Y 12.31 -0.135% -0.005% 4.070%
Brazil 6M 13.20 -0.025% 0.245% 8.770%


브라질 - 정부 - 재무부 - 채권 10Y
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 브라질 - 정부 - 재무부 - 채권 10Y.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
12.22 12.35 18.44 6.25 2006 - 2022 퍼센트 매일