Ok
width
height
China 2 Year Note Yield


Yield Month
China 10Y 2.83 -0.014% 0.073% -0.287%
China 52W 1.94 -0.050% -0.038% -0.379%
China 20Y 3.42 -0.014% 0.052% -0.327%
China 2Y 2.28 -0.009% 0.076% -0.376%
China 30Y 3.30 -0.007% 0.044% -0.374%
China 3Y 2.45 -0.007% 0.135% -0.301%
China 5Y 2.66 -0.009% 0.150% -0.278%
China 7Y 2.84 -0.011% 0.108% -0.267%


중국 - 2년 만기 국채 수익률
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 2년 만기 국채 수익률.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
2.28 2.29 4.56 1.04 2007 - 2022 % 매일