China Government Debt to GDP
width
height
Forecast Data Chart

중국 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 47.60 44.30 47.60 20.40 퍼센트 [+]
정부 예산 -3.50 -3.80 0.58 -3.80 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -286.50 100.80 8066.64 -15554.19 CNY-HML [+]
정부 지출 203330.00 187841.00 203330.00 68.10 CNY-HML [+]
재정수입 11019.00 10775.00 23621.00 138.36 CNY-HML [+]
재정지출 29154.00 16431.00 29154.00 138.60 CNY-HML [+]
신용 등급 79.57 [+]
군비 지출 증가율 228173.00 216031.00 228173.00 19320.00 USD - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - GDP 대비 정부 부채.