Ok
width
height
China Outstanding Yuan Loan Growth


경제지표 GMT 실제 이전 예측치
2021-06-10 08:00 AM May 12.2% 12.3% 12.2%
2021-07-09 09:00 AM Jun 12.3% 12.2% 12.1%
2021-08-11 08:00 AM Jul 12.3% 12.3% 12.3%
2021-09-10 08:30 AM Aug 12.1% 12.3% 12.3%
2021-10-14 08:00 AM Sep 12.1%
2021-11-11 08:00 AM Oct
2021-12-13 08:00 AM Nov

중국 통화 마지막 이전 최고 최저 단위
금리 3.85 3.85 5.77 3.85 퍼센트 [+]
지급준비율 12.00 12.00 21.50 6.00 퍼센트 [+]
1개월 미만 통화공급량 8510.00 8470.00 9324.92 17.85 CNY - 억 [+]
1개월 통화공급량 62670.00 62040.00 63750.00 74.51 CNY - 억 [+]
은행간 금리 3.48 3.14 9.89 0.00 퍼센트 [+]
2개월 통화공급량 231230.00 230215.38 231778.84 5840.10 CNY - 억 [+]
외환 보유고 3232000.00 3236000.00 3993212.72 2262.00 USD - 백만 [+]
은행의 대차 대조표 1220.00 1080.00 3580.00 -32.10 CNY - 억 [+]
중앙 은행 대차 대조표 379487.47 380501.62 389897.36 34443.90 CNY-HML [+]
민간부분 대출 29600.00 10566.00 51838.00 -974.00 CNY-HML [+]
예금 금리 0.35 0.35 3.15 0.35 퍼센트 [+]
대출 성장률 12.10 12.30 34.44 10.60 퍼센트 [+]
대출금리 4.35 4.35 12.06 4.35 퍼센트 [+]
Liquidity Injections Via Reverse Repo 120.00 120.00 1200.00 2.00 CNY - 억 [+]
은행간 금리 1871147.52 1859111.22 1871147.52 413413.10 CNY-HML [+]
반전 repo 비율 2.20 2.20 4.40 2.20 퍼센트 [+]
고정자산 투자율 8.90 10.30 53.00 -24.50 퍼센트 [+]
[+]

현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 대출 성장률. 1998-2021 데이터 | 2022-2023 예상.