Ok
width
height
China Government Budget

중국 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 66.80 57.10 66.80 20.60 GDP 비율 [+]
정부 예산 -3.70 -2.80 0.58 -4.20 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -178.30 4.20 5885.80 -15554.19 CNY - 억 [+]
정부 지출 238874.00 220904.10 238874.00 68.10 CNY-HML [+]
재정수입 20662.00 18446.00 41805.00 138.36 CNY-HML [+]
재정지출 28123.00 17157.00 37742.00 138.60 CNY-HML [+]
신용 등급 80.00 [+]
군비 지출 증가율 244934.00 240333.00 244934.00 19577.00 USD - 백만 [+]
[+]

현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 중국 - 정부 예산.