Ok
width
height
China Gross Fixed Capital Formation
중국 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 1.50 1.40 2.40 1.40 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 6.00 6.00 15.40 3.80 퍼센트 [+]
국내 총생산 13608.15 12143.49 13608.15 47.21 USD - 억 [+]
국민 총생산 896915.60 820099.50 896915.60 679.10 CNY-HML [+]
총 고정 자본 형성 380771.80 349368.80 380771.80 80.70 CNY-HML [+]
1인당 국내총생산 7755.00 7308.10 7755.00 132.30 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 16186.80 15254.00 16186.80 1522.00 USD [+]
농업 GDP 70467.00 43005.00 70467.00 649.30 CNY-HML [+]
건설업 GDP 45134.00 27465.60 61808.00 181.90 CNY-HML [+]
제조업 GDP 233457.00 152993.70 305160.00 2207.80 CNY-HML [+]
서비스업 GDP 376925.00 247742.60 469574.60 2212.70 CNY-HML [+]
운송업 GDP 31894.00 20494.80 40550.00 393.20 CNY-HML [+]
고정가격 국내총생산 990865.00 697798.00 990865.00 5262.80 CNY-HML [+]
[+]