Ok
width
height
Coal가격 Month
원유 104.12 5.590 5.67% -13.07% 42.75%
브렌트 105.88 5.19 5.15% -12.42% 42.85%
천연 가스 6.34 0.8330 15.12% -26.92% 71.99%
난방 오일 3.71 0.2955 8.66% -12.17% 74.78%
석탄 399.70 2.10 0.53% -0.82% 180.98%
TTF 가스 183.18 12.18 7.13% 130.69% 449.90%
영국 가스 299.55 9.5400 3.29% 130.62% 264.64%
역청 4,150.00 -159.00 -3.69% -13.18% 26.22%
에탄올 2.39 -0.0375 -1.54% -16.43% 6.70%
우라늄 49.25 -1.8000 -3.53% -4.46% 51.07%
코발트 60,460.00 -4985 -7.62% -17.06% 19.72%
1,986.00 25.75 1.31% -10.50% -13.10%
알루미늄 2,446.00 36.50 1.51% -13.23% -0.25%
주석 24,712.00 -1288 -4.95% -31.49% -22.09%
아연 3,107.50 97.50 3.25% -18.68% 5.71%
니켈 21,776.00 -805 -3.56% -25.94% 19.07%
팔라듐 2,021.17 116.02 6.09% 4.02% -27.96%
철광석 62 % 철 115.14 2.76 2.46% -20.78% -46.77%


석탄 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 석탄 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
399.70 397.60 435.00 48.40 2008 - 2022 USD / MT 매일