Ok
width
height
Rubber가격 Month
1,687.00 -18.25 -1.07% 0.70% 10.79%
1,190.00 21.25 1.82% 10.96% 79.69%
재목 668.30 1.00 0.15% -34.16% -53.56%
치즈 2.41 0.0060 0.25% 5.79% 32.80%
팜유 6,267.00 158.00 2.59% 0.61% 61.11%
우유 25.08 -0.01 -0.04% 3.13% 32.35%
코코아 2,439.00 10.00 0.41% 0.29% 2.09%
142.71 0.44 0.31% 2.93% 72.31%
고무 245.20 0.70 0.29% -2.31% -5.44%
오렌지 주스 177.25 4.80 2.78% 2.04% 51.43%
커피 215.70 -0.15 -0.07% -2.49% 44.77%
귀리 628.00 15.2500 2.49% -12.08% 75.79%
양모 1,434.00 0 0% 4.90% 9.05%
17.27 0.1050 0.61% 3.63% 31.33%
놀라 1,171.30 21.30 1.85% -0.65% 32.62%
설탕 19.73 -0.22 -1.10% 4.12% 17.23%
2.69 0 0% -4.61% -10.93%
옥수수 786.00 7.2500 0.93% -1.50% 19.59%


고무 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 고무 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
245.20 244.50 526.40 128.80 2010 - 2022 엔 / ㎏ 매일