Ok
width
height
Titanium가격 Month
1,816.80 -0.31 -0.02% -1.10% 2.26%
20.81 0.105 0.50% -3.35% -19.98%
구리 3.75 -0.0340 -0.90% -12.83% -11.72%
강철 4,699.00 177.00 3.91% 3.91% -5.47%
철광석 124.50 0 0% -8.79% -42.23%
리튬 477,500.00 0 0% 1.92% 436.52%
백금 914.59 -2.20 -0.24% -5.20% -15.52%
티탄 13.88 0 0% 0% 91.45%


티탄 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 티탄 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
13.88 13.88 19.25 3.75 2021 - 2022 USD/kg 매일