Ok
width
height
Platinum가격 Month
1,849.21 -0.81 -0.04% -2.38% -2.81%
21.95 -0.038 -0.17% -5.11% -21.26%
구리 4.27 0.0095 0.22% -3.54% -8.72%
강철 4,708.00 66.00 1.42% -6.79% -0.99%
철광석 130.00 0 0% -5.11% -28.96%
리튬 458,500.00 0 0% -1.93% 415.17%
백금 950.12 0.21 0.02% 3.35% -19.31%


백금 - 선물 계약 - 가격
현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 백금 - 선물 계약 - 가격.
실제 이전 최고 최저 날짜 단위 업데이트 주기
949.13 949.91 2290.00 97.70 1968 - 2022 USD / t 온스. 매일