United States Federal Government Budget
width
height
Forecast Data Chart

미국 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 106.10 104.80 118.90 31.80 퍼센트 [+]
정부 예산 -3.80 -3.50 4.50 -9.80 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -200344.00 -119695.00 214255.00 -233977.00 USD - 백만 [+]
정부 지출 3293.82 3258.14 3328.05 599.63 USD - 억 [+]
재정수입 227965.00 251348.00 535545.00 33111.00 USD - 백만 [+]
정부 부채 22719402.00 22460467.00 22719402.00 60000.00 USD - 백만 [+]
재정지출 428309.00 371043.00 439833.00 3842.00 USD - 백만 [+]
망명신청 7267.00 7682.00 16331.00 522.00 [+]
신용 등급 97.00 [+]
군비 지출 증가율 633565.00 605803.00 784835.00 135632.00 USD - 백만 [+]
GDP 대비 정부 지출 38.00 38.20 43.30 33.40 퍼센트 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 미국 - 정부 예산.