NVS

82.20

매일 변경:

2.73%

매년:

-14.12%

가격
AbbVie 75.39 -0.34 -0.45% -8.83%
Amgen 208.78 -2.80 -1.32% 8.19%
Astrazeneca 42.00 -1.34 -3.01% 1.77%
Bristol-Myers Squibb 56.90 -0.97 -1.68% 23.75%
Glaxosmithkline 37.50 0.22 0.59% -10.31%
Eli Lilly 141.88 0.27 0.19% 11.51%
Merck & Co 78.56 -1.75 -2.18% -2.77%
Pfizer 33.61 -0.96 -2.78% -21.55%
Sanofi 44.00 0.18 0.40% -0.74%