SNY

42.12

매일 변경:

0.58%

매년:

-4.99%

가격
AbbVie 73.49 -1.64 -2.18% -11.25%
Amgen 204.18 -4.70 -2.25% 6.16%
Astrazeneca 41.50 -0.48 -1.08% 0.56%
Bristol-Myers Squibb 55.21 0.39 0.71% 18.30%
Glaxosmithkline 36.75 -0.38 -1.01% -12.10%
Eli Lilly 140.09 -2.09 -1.47% 11.53%
Merck & Co 75.69 -1.18 -1.54% -7.53%
Novartis 80.10 1.64 2.00% -16.31%
Pfizer 33.46 0.59 1.79% -21.71%