Japan Full Time Employment in Companies With More Than 30 Employees
width
height
Forecast Data Chart

일본 노동 마지막 이전 최고 최저 단위
실업률 2.40 2.50 5.50 1.00 퍼센트 [+]
취업자수 66680.00 67130.00 67130.00 38370.00 [+]
실업자수 1670.00 1730.00 3680.00 490.00 [+]
파트 타임 고용 7305.00 7202.00 7400.00 1988.00 [+]
정규직 고용수 21973.00 22300.00 22384.00 19397.00 [+]
고용 비율 60.00 60.40 63.50 55.90 퍼센트 [+]
경제활동참가율 61.40 61.90 74.00 58.50 퍼센트 [+]
청년실업률 3.30 3.50 10.90 1.60 퍼센트 [+]
생산력 98.90 104.90 120.40 68.30 지수점 [+]
일자리 공석수 980.06 972.37 1026.96 266.29 [+]
임금 692030.00 321210.00 883791.00 52914.00 JPY/Month [+]
제조업 임금 839280.00 366945.00 868487.00 9785.00 JPY/Month [+]
임금상승률 1.80 1.70 35.02 -7.10 퍼센트 [+]
최저 임금 874.00 848.00 874.00 663.00 JPY / 시간 [+]
인구 126.71 126.93 128.06 83.20 백만 [+]
여성 은퇴 연령 62.00 62.00 62.00 60.00 [+]
남성 은퇴 연령 62.00 62.00 62.00 60.00 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 일본 - 정규직 고용수.