Canada GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

캐나다 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 0.50 0.70 3.10 -2.30 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 2.10 1.90 9.30 -4.10 퍼센트 [+]
연간 국내 총생산 성장률 2.00 2.90 12.60 -9.10 퍼센트 [+]
국내 총생산 1653.04 1535.77 1842.63 40.77 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 2059104.00 1891153.00 2059104.00 316042.00 CAD - 백만 [+]
국민 총생산 2206964.00 2195332.00 2206964.00 39836.00 CAD - 백만 [+]
총 고정 자본 형성 441856.00 447557.00 448482.00 52611.00 CAD - 백만 [+]
1인당 국내총생산 51315.89 50407.30 51315.89 17664.20 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 44017.59 43238.26 44017.59 30115.28 USD [+]
농업 GDP 34807.00 35201.00 36581.00 22475.00 CAD - 백만 [+]
건설업 GDP 141206.00 141321.00 147533.00 71399.00 CAD - 백만 [+]
제조업 GDP 203400.00 202072.00 218407.00 162048.00 CAD - 백만 [+]
광업 GDP 149862.00 149621.00 154868.00 99464.00 CAD - 백만 [+]
공공행정 GDP 128749.00 128486.00 128749.00 82552.00 CAD - 백만 [+]
서비스업 GDP 1371888.00 1367837.00 1371888.00 752618.00 CAD - 백만 [+]
운송업 GDP 88757.00 88996.00 88996.00 51408.00 CAD - 백만 [+]
유틸리티 GDP 43679.00 43024.00 43731.00 31425.00 CAD - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 캐나다 - 구매력평가 기준 일인당 국내 총생산.