Canada GDP From Transport
width
height
Forecast Data Chart

캐나다 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 0.10 0.50 3.10 -2.30 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 1.60 1.90 9.30 -4.10 퍼센트 [+]
연간 국내 총생산 성장률 0.40 2.00 12.60 -9.10 퍼센트 [+]
국내 총생산 1653.04 1535.77 1842.63 40.77 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 2063439.00 2061339.00 2063439.00 343571.00 CAD - 백만 [+]
국민 총생산 2193020.00 2206964.00 2206964.00 39836.00 CAD - 백만 [+]
총 고정 자본 형성 424259.00 441856.00 448482.00 52611.00 CAD - 백만 [+]
1인당 국내총생산 51315.89 50407.30 51315.89 17664.20 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 44017.59 43238.26 44017.59 30115.28 USD [+]
농업 GDP 40595.00 40108.00 40595.00 23668.00 CAD - 백만 [+]
건설업 GDP 135420.00 136603.00 147533.00 71290.00 CAD - 백만 [+]
제조업 GDP 201119.00 202524.00 218407.00 162048.00 CAD - 백만 [+]
광업 GDP 150615.00 151095.00 155619.00 99564.00 CAD - 백만 [+]
공공행정 GDP 129628.00 129555.00 129628.00 82547.00 CAD - 백만 [+]
서비스업 GDP 1373372.00 1370741.00 1373372.00 753366.00 CAD - 백만 [+]
운송업 GDP 88445.00 88051.00 88820.00 51402.00 CAD - 백만 [+]
유틸리티 GDP 43101.00 43974.00 43974.00 31420.00 CAD - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 캐나다 - 운송에서 GDP.