Ok
width
height
Colombia Retail Sales MoM
콜롬비아 소비자 마지막 이전 최고 최저 단위
소비자 신뢰지수 -9.50 -14.40 38.80 -30.20 포인트 [+]
월간 소매 판매 8.80 2.50 66.00 -41.30 퍼센트 [+]
연간 소매 판매 4.40 7.40 23.37 -7.59 퍼센트 [+]
소비자 지출 156171.26 154268.65 156171.26 48409.00 COP - 억 [+]
민간신용 230155.80 235575.28 574361.99 2536.00 COP - 백만 [+]
GDP대비 가계부채 27.85 26.73 27.85 9.00 GDP 비율 [+]
소비자신용 152803.58 150258.44 152803.58 5413.41 COP - 억 [+]
가솔린 가격 0.78 0.74 1.41 0.23 USD / 리터 [+]
소비자 신뢰 경제 기대 -10.90 -12.40 48.80 -28.30 [+]
소비자 신뢰 금융 기대 -35.20 -43.10 25.30 -55.20 [+]
[+]