Colombia Government Budget
width
height
Forecast Data Chart

콜롬비아 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 48.50 50.20 50.60 23.30 퍼센트 [+]
정부 예산 -3.00 -4.00 0.23 -8.47 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -2622.44 506.18 9207.09 -10366.03 COP - 억 [+]
정부 지출 33223.94 33019.08 33269.24 11533.00 COP - 억 [+]
재정수입 9547.01 14947.18 18430.26 0.09 COP - 억 [+]
재정지출 12169.45 14441.00 21733.48 0.12 COP - 억 [+]
신용 등급 52.04 [+]
군비 지출 증가율 8976.14 8675.98 8976.14 330.81 USD - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 콜롬비아 - 정부 예산.