Colombia Business Confidence
width
height
Forecast Data Chart

경제지표 GMT 실제 이전 일치
2019-05-22 04:15 PM 기업신뢰지수 Apr 4.4 3
2019-06-27 03:20 PM 기업신뢰지수 May 7.1 4.4
2019-07-24 04:00 PM 기업신뢰지수 Jun 8.4 7.1
2019-08-22 03:45 PM 기업신뢰지수 Jul 9.3 8.4
2019-09-25 04:00 PM 기업신뢰지수 Aug 9.3
2019-10-23 04:00 PM 기업신뢰지수 Sep
2019-11-27 04:00 PM 기업신뢰지수 Oct
[+]


콜롬비아 사업 마지막 이전 최고 최저 단위
기업신뢰지수 9.30 8.40 12.70 -15.96 지수점 [+]
산업생산률 3.50 -1.00 17.70 -22.70 퍼센트 [+]
총 차량 판매 11430.00 12705.00 19788.00 2234.00 자동차 [+]
자동차 등록 19455.00 22269.00 40393.00 15941.00 [+]
경제선행지수 2.70 3.60 9.80 -1.60 퍼센트 [+]
인터넷 속도 5523.06 5397.03 5523.06 572.73 KBps [+]
IP 주소 5185338.00 5082089.00 7795504.00 880124.00 IP [+]
철강 생산 95.00 90.00 133.00 29.00 천 톤 [+]
제조업 PMI 50.30 51.50 54.30 45.40 [+]
시멘트 생산 1118126.68 1025756.15 1209660.26 508774.00 [+]
경쟁력 지수 61.63 61.52 61.63 4.04 포인트 [+]
경쟁력 순위 60.00 57.00 74.00 57.00 [+]
설비 가동률 78.40 80.97 85.30 63.90 퍼센트 [+]
부패지수 36.00 37.00 40.00 22.00 포인트 [+]
부패도순위 99.00 96.00 99.00 31.00 [+]
기업환경평가 65.00 59.00 65.00 37.00 [+]
산업 생산 (월간) 0.40 -1.10 16.20 -9.10 퍼센트 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 콜롬비아 - 기업신뢰지수.