Colombia Business Confidence
width
height
Forecast Data Chart

경제지표 GMT 실제 이전 일치
2018-11-21 02:30 PM 기업신뢰지수 1.3 3.8
2018-12-21 03:35 PM 기업신뢰지수 -4.3 1.3
2019-01-23 03:50 PM 기업신뢰지수 -1.1 -4.3
2019-02-27 03:50 PM 기업신뢰지수 6.3 -1.1
2019-03-28 04:25 PM 기업신뢰지수 6.3
2019-04-25 01:50 PM 기업신뢰지수
2019-05-22 04:05 PM 기업신뢰지수
[+]


콜롬비아 사업 마지막 이전 최고 최저 단위
기업신뢰지수 6.30 -1.10 12.70 -15.96 지수점 [+]
산업생산률 3.00 -0.80 17.70 -22.70 퍼센트 [+]
총 차량 판매 10361.00 13887.00 19788.00 2234.00 자동차 [+]
자동차 등록 26245.00 21496.00 40393.00 16399.00 [+]
경제선행지수 2.20 1.10 9.80 -1.70 퍼센트 [+]
인터넷 속도 5523.06 5397.03 5523.06 572.73 KBps [+]
IP 주소 5185338.00 5082089.00 7795504.00 880124.00 IP [+]
철강 생산 90.00 101.00 133.00 29.00 천 톤 [+]
제조업 PMI 49.50 48.50 54.30 45.40 [+]
시멘트 생산 927632.55 1089381.04 1209660.26 508774.00 [+]
경쟁력 지수 61.63 61.52 61.63 4.04 포인트 [+]
경쟁력 순위 60.00 57.00 74.00 57.00 [+]
설비 가동률 79.69 81.06 85.30 63.90 퍼센트 [+]
부패지수 36.00 37.00 40.00 22.00 포인트 [+]
부패도순위 99.00 96.00 99.00 31.00 [+]
기업환경평가 65.00 59.00 65.00 37.00 [+]
산업 생산 (월간) 3.10 -3.80 15.80 -8.90 퍼센트 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 콜롬비아 - 기업신뢰지수.