Colombia GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

콜롬비아 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 0.00 0.70 3.50 -1.90 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 2.80 2.70 8.60 0.20 퍼센트 [+]
국내 총생산 330.20 311.80 381.90 4.00 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 203050.37 233594.47 233594.47 100710.10 COP - 억 [+]
총 고정 자본 형성 48101.96 48209.53 48815.66 9542.00 COP - 억 [+]
1인당 국내총생산 7698.40 7613.70 7698.40 2337.00 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 13332.87 13186.21 13332.87 7729.00 USD [+]
농업 GDP 13768.81 13347.13 13768.81 5454.00 COP - 억 [+]
건설업 GDP 12364.96 17240.79 17240.79 2927.00 COP - 억 [+]
제조업 GDP 24542.60 27127.80 27127.80 9441.00 COP - 억 [+]
광업 GDP 10970.91 11218.20 12895.26 4899.00 COP - 억 [+]
운송업 GDP 10613.70 11221.15 11221.15 4460.00 COP - 억 [+]
유틸리티 GDP 6412.00 6731.00 6731.00 2895.00 COP - 억 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 콜롬비아 - 구매력평가 기준 일인당 국내 총생산.