Ok
width
height
Colombia Leading Economic Index


경제지표 GMT 실제 이전 일치
2020-08-14 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Jun -11.1% -16.2%
2020-09-22 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Jul -9.55% -11.0%
2020-10-22 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Aug -10.6% -9.6%
2020-11-17 04:20 PM ISE 경제 활동 (연간) Sep -7.3% -10.4%
2020-12-23 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Oct -7.3%
2021-01-22 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Nov
2021-02-15 07:00 PM ISE 경제 활동 (연간) Dec
2021-03-19 08:30 PM ISE 경제 활동 (연간) Jan

콜롬비아 사업 마지막 이전 최고 최저 단위
기업신뢰지수 -3.00 6.10 20.33 -35.80 포인트 [+]
산업생산률 -3.00 -10.30 17.70 -35.80 퍼센트 [+]
총 차량 판매 7334.00 5346.00 19788.00 1382.00 자동차 [+]
자동차 등록 18408.00 13209.00 40393.00 217.00 [+]
경제선행지수 -7.30 -10.40 9.10 -20.50 퍼센트 [+]
인터넷 속도 5523.06 5397.03 5523.06 572.73 KBps [+]
IP 주소 5185338.00 5082089.00 7795504.00 880124.00 IP [+]
철강 생산 110.00 110.00 133.00 29.00 천 톤 [+]
산업 생산 (월간) 0.70 4.00 15.90 -26.50 퍼센트 [+]
제조업 PMI 52.10 51.70 54.70 27.60 포인트 [+]
시멘트 생산 1190440.00 1148007.06 1209660.26 198924.92 [+]
경쟁력 지수 62.73 61.63 62.73 4.04 포인트 [+]
경쟁력 순위 57.00 60.00 74.00 57.00 [+]
설비 가동률 78.58 77.70 85.30 56.40 퍼센트 [+]
부패지수 37.00 36.00 40.00 22.00 포인트 [+]
부패도순위 96.00 99.00 99.00 31.00 [+]
기업환경평가 67.00 65.00 67.00 37.00 [+]
[+]

현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 콜롬비아 - 경기선행지수.