New Zealand Government Net Debt to GDP
width
height
Forecast Data Chart

뉴질랜드 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 22.20 24.40 54.80 4.40 퍼센트 [+]
정부 예산 1.50 0.70 4.50 -8.90 GDP 비율 [+]
정부예산가치 4069.00 1831.00 7091.00 -18396.00 NZD - 백만 [+]
정부 지출 11294.00 11419.00 11419.00 5485.00 NZD - 백만 [+]
재정수입 109973.00 104227.00 109973.00 23033.00 NZD - 백만 [+]
재정지출 104014.00 99812.00 104014.00 25381.00 NZD - 백만 [+]
정부 부채 59480.00 61880.00 61880.00 405.00 NZD - 백만 [+]
신용 등급 89.64 [+]
군비 지출 증가율 2225.60 2093.40 2249.80 1007.40 USD - 백만 [+]
망명신청 23.00 10.00 208.00 0.00 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 뉴질랜드 - GDP 대비 정부 부채.