New Zealand Business Confidence
width
height
Forecast Data Chart

경제지표 GMT 실제 이전 일치
2019-04-30 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Apr -37.5 -38.0 -42.8
2019-05-29 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 May -32.0 -37.5 -42.7
2019-06-27 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Jun -38.1 -32.0 -22.7
2019-07-31 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Jul -44.3 -38.1 -34.9
2019-08-29 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Aug -44.3
2019-09-26 01:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Sep
2019-10-31 12:00 AM ANZ 기업신뢰지수 Oct
[+]


뉴질랜드 사업 마지막 이전 최고 최저 단위
기업신뢰지수 -44.30 -38.10 80.90 -76.40 퍼센트 [+]
제조업 PMI 48.20 51.10 62.80 36.10 [+]
산업생산률 2.20 0.30 17.60 -10.50 퍼센트 [+]
설비 가동률 93.70 92.80 93.70 86.33 퍼센트 [+]
재고의 변화 -201.00 105.00 769.00 -907.00 NZD - 백만 [+]
자동차 등록 6061.00 5575.00 6933.00 810.00 [+]
인터넷 속도 14708.73 12865.57 14708.73 1998.81 KBps [+]
IP 주소 1778178.00 1690601.00 2110050.00 831298.00 IP [+]
서비스 PMI 54.70 53.00 60.90 44.70 [+]
철강 생산 58.20 56.66 89.00 30.94 천 톤 [+]
경쟁력 지수 77.51 78.09 78.09 4.91 포인트 [+]
경쟁력 순위 18.00 16.00 25.00 16.00 [+]
복합 구매관리자지수(PMI) 52.10 52.50 59.50 40.00 [+]
기업환경평가 1.00 1.00 3.00 1.00 [+]
부패지수 87.00 89.00 96.00 87.00 포인트 [+]
부패도순위 2.00 1.00 4.00 1.00 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 뉴질랜드 - 기업신뢰지수.