Switzerland Balance of Trade
width
height
Forecast Data Chart

경제지표 GMT 실제 이전 일치
2019-01-29 07:00 AM 무역수지 CHF1.79B CHF3.00B
2019-02-19 07:00 AM 무역수지 CHF1.39B CHF1.76B
2019-03-19 07:00 AM 무역수지 CHF2.04B CHF1.39B
2019-04-18 06:00 AM 무역수지 CHF2.5B CHF1.99B
2019-05-28 06:00 AM 무역수지 CHF2.5B
2019-06-20 06:00 AM 무역수지
2019-07-18 06:00 AM 무역수지
[+]


스위스 무역 마지막 이전 최고 최저 단위
무역수지 2494.00 1994.00 3268.12 -1478.68 CHF - 백만 [+]
당좌 계정 15181.70 16512.68 25032.31 -2851.91 CHF - 백만 [+]
GDP 대비 경상 수지 10.20 6.70 14.80 -0.60 퍼센트 [+]
수입 16911.00 17461.00 17759.64 273.20 CHF - 백만 [+]
수출 19405.00 19455.00 19455.00 245.90 CHF - 백만 [+]
외부 부채 1827385.90 1841937.30 1841937.30 13293.30 CHF - 백만 [+]
교역 조건 116.45 118.13 121.41 74.27 지수점 [+]
자본 흐름 20968.67 41729.10 45027.22 -54755.04 CHF - 백만 [+]
외국인 직접 투자 1088433.00 1061331.00 1088433.00 20958.90 CHF - 백만 [+]
관광객유입 1222.00 1315.00 2255.00 600.00 [+]
황금보유고 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
테러 색인 0.13 0.27 2.03 0.13 [+]
관광수입 3610.62 5003.60 5003.60 999.10 CHF - 백만 [+]
무기 판매 186.00 186.00 589.00 18.00 USD - 백만 [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 스위스 - 무역수지.