Switzerland Money Supply M1
width
height

스위스 통화 마지막 이전 최고 최저 단위
금리 -0.75 -0.75 3.50 -0.75 퍼센트 [+]
은행간 금리 -0.75 -0.75 10.00 -0.96 퍼센트 [+]
1개월 미만 통화공급량 552562.00 554256.00 561229.00 5475.00 CHF - 백만 [+]
1개월 통화공급량 654616.00 655363.00 655363.00 89321.00 CHF - 백만 [+]
2개월 통화공급량 998688.00 1000964.00 1000964.00 198227.00 CHF - 백만 [+]
3개월 통화공급량 1046948.00 1050579.00 1050579.00 252820.00 CHF - 백만 [+]
외환 보유고 753258.00 739526.30 757192.70 42137.60 CHF - 백만 [+]
은행의 대차 대조표 2023736.83 2020448.01 2023736.83 595832.00 CHF - 백만 [+]
민간부분 대출 1427438.00 1426882.00 1427438.00 348012.00 CHF - 백만 [+]
예금 금리 -0.32 -0.32 9.75 -0.34 퍼센트 [+]
GDP 대비 개인 부채 239.26 228.46 239.26 182.56 퍼센트 [+]
중앙 은행 대차 대조표 812778.00 803258.54 843306.37 68322.20 CHF - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 스위스 - 통화공급량 M1.