Russia GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

러시아 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 0.30 0.50 4.10 -5.40 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 1.50 1.90 12.10 -11.20 퍼센트 [+]
국내 총생산 1577.52 1284.70 2297.10 195.90 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 23114.50 21678.60 24093.50 13332.00 RUB - 억 [+]
총 고정 자본 형성 4581.70 4257.20 7490.40 1709.70 RUB - 억 [+]
1인당 국내총생산 11441.00 11279.60 11803.70 5505.60 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 24765.95 24416.60 25551.10 11917.80 USD [+]
농업 GDP 1453.50 671.80 1541.90 141.40 RUB - 억 [+]
건설업 GDP 1383.40 1119.10 1731.00 216.40 RUB - 억 [+]
제조업 GDP 2702.40 2606.10 3055.80 1022.90 RUB - 억 [+]
광업 GDP 1892.90 1954.20 1954.20 693.30 RUB - 억 [+]
공공행정 GDP 1594.40 1627.10 1627.10 426.00 RUB - 억 [+]
운송업 GDP 1489.20 1444.10 1489.20 584.60 RUB - 억 [+]
유틸리티 GDP 460.70 498.40 665.80 176.30 RUB - 억 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 러시아 - 구매력평가 기준 일인당 국내 총생산.