Turkey Government Debt to GDP
width
height
Forecast Data Chart

터키 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 28.30 28.30 76.10 27.60 퍼센트 [+]
정부 예산 -1.50 -1.10 -0.60 -33.00 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -8515327.00 -5692472.00 13023775.00 -39815859.00 천 TRY [+]
정부 지출 58201812.20 59147637.90 69175639.90 20942407.10 THO을 TRY [+]
재정수입 60639324.00 58858842.00 134819231.00 6796416.00 천 TRY [+]
정부 부채 1083483.00 1121172.00 1153479.00 15.00 TRY - 백만 [+]
재정지출 69154651.00 64551314.00 144562290.00 11186669.00 천 TRY [+]
신용 등급 44.46 [+]
군비 지출 증가율 19579.90 17854.00 19579.90 1348.20 USD - 백만 [+]
망명신청 7086.00 9478.00 23066.00 131.00 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 터키 - GDP 대비 정부 부채.