Uruguay GDP From trade and restaurants and hotels
width
height
Forecast Data Chart

우루과이 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 성장률 0.00 -0.20 8.70 -5.60 퍼센트 [+]
GDP 연간 성장률 -0.20 0.60 10.50 -9.30 퍼센트 [+]
국내 총생산 59.60 56.49 59.60 1.24 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 176337308.00 184176642.00 184176642.00 100499529.00 UYU 천 [+]
총 고정 자본 형성 25818644.92 29337853.77 40507924.70 14555321.07 UYU 천 [+]
1인당 국내총생산 14617.50 14437.40 14617.50 5248.90 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 20916.20 20658.50 20916.20 9841.90 USD [+]
농업 GDP 10292111.28 12304214.26 13085326.42 7382498.05 UYU 천 [+]
건설업 GDP 7159710.00 8478156.00 9622465.00 5011317.00 UYU 천 [+]
제조업 GDP 21292122.00 23012753.00 24134912.00 13963944.00 UYU 천 [+]
서비스업 GDP 21872089.00 23604749.00 26176332.00 12796459.00 UYU 천 [+]
운송업 GDP 37590171.00 37597219.00 37597219.00 8622185.00 UYU 천 [+]
유틸리티 GDP 5200343.00 4222572.00 5200343.00 399763.00 UYU 천 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 우루과이 - 서비스에서 GDP.