Current Assets 변화
Aspen Pharmacare APN:SJ 43.45B 6.71B
Guangzhou Baiy 600332:CH 50.31B 2.92B
Jiangsu Hengrui Me. 600276:CH CH 29.24B 3.67B
Kalbe Farma Tbk Pt KLBF:IJ 14091.24B 1015.91B
Richter Gedeon RICHT:HB 386.34B 66.2B
Sh Fosun Pharma 600196:CH CH 27.3B 2.21B
Teva Pharmaceutical TEVA:IT 12.82B 421MTeva Pharmaceutical Industries Ltd 유동 자산 - 현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - Aug 2021.