Tanzania GDP per capita
width
height
Forecast Data Chart

탄자니아 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 연간 성장률 6.60 7.10 11.90 2.60 퍼센트 [+]
국내 총생산 57.44 53.32 57.44 4.26 USD - 억 [+]
총 고정 자본 형성 46636420.57 40376818.06 46636420.57 5401791.47 TZS - 백만 [+]
1인당 국내총생산 957.10 937.30 957.10 476.50 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 2809.07 2710.41 2809.07 1428.15 USD [+]
고정가격 국내총생산 30019412.00 31522745.00 31522745.00 18378797.00 TZS - 백만 [+]
농업 GDP 8182587.00 8718021.00 8718021.00 1496674.79 TZS - 백만 [+]
건설업 GDP 4193881.00 4377989.70 4377989.70 357544.20 TZS - 백만 [+]
제조업 GDP 2280570.00 2647575.00 2647575.00 373896.38 TZS - 백만 [+]
광업 GDP 1159804.00 1308537.00 1308537.00 197832.14 TZS - 백만 [+]
공공행정 GDP 1307326.00 1279580.00 1307326.00 419166.00 TZS - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 탄자니아 - 1인당 국내총생산.