Spain Total External Debt
width
height
Forecast Data Chart

스페인 무역 마지막 이전 최고 최저 단위
무역수지 -2568800.00 -3836527.00 634935.00 -9834766.00 천 EUR [+]
당좌 계정 1770.00 300.00 5059.00 -12368.00 EUR - 백만 [+]
GDP 대비 경상 수지 1.90 1.90 1.90 -9.60 퍼센트 [+]
수입 27849800.00 30249900.00 30249900.00 37437.07 천 EUR [+]
수출 25281000.00 26413344.61 26413344.61 14286.06 천 EUR [+]
교역 조건 100.10 100.20 123.70 62.20 지수점 [+]
외국인 직접 투자 1691.00 -9659.00 23250.00 -9659.00 EUR - 백만 [+]
자본 흐름 6657.00 3873.00 17904.00 -11878.00 EUR - 백만 [+]
송금 2552.00 3515.00 3590.00 732.00 EUR - 백만 [+]
관광객유입 4367.28 4549.90 10493.44 1397.41 [+]
황금보유고 281.60 281.60 523.47 281.58 [+]
관광수입 3934.00 6021.00 8015.00 890.00 EUR - 백만 [+]
테러 색인 4.02 1.70 6.52 1.20 [+]
무기 판매 814.00 507.00 1429.00 2.00 USD - 백만 [+]
외부 부채 2003697000.00 1991484000.00 2003697000.00 618600000.00 천 EUR [+]
원유 생산량 2.00 2.00 17.00 1.00 BBL/D/1K [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 스페인 - 외부 부채.