Spain Total External Debt
width
height
Forecast Data Chart

스페인 무역 마지막 이전 최고 최저 단위
무역수지 -3297100.00 -3057300.00 634935.00 -9834766.00 천 EUR [+]
수출 22176900.00 20714800.00 26225818.43 14286.06 천 EUR [+]
수입 25473900.00 23772100.00 27684374.00 37437.07 천 EUR [+]
당좌 계정 899.00 1829.00 5059.00 -12368.00 EUR - 백만 [+]
GDP 대비 경상 수지 1.90 1.90 1.90 -9.60 퍼센트 [+]
교역 조건 100.30 99.60 123.70 62.20 지수점 [+]
외국인 직접 투자 1958.00 388.00 23250.00 -9566.00 EUR - 백만 [+]
자본 흐름 -1393.00 2880.00 17904.00 -11878.00 EUR - 백만 [+]
송금 3347.00 3503.00 3590.00 732.00 EUR - 백만 [+]
관광객유입 7635.57 8924.33 10493.44 1397.41 [+]
황금보유고 281.60 281.60 523.47 281.58 [+]
관광수입 6819.00 8032.00 8032.00 890.00 EUR - 백만 [+]
테러 색인 1.70 1.20 6.52 1.20 [+]
무기 판매 814.00 507.00 1429.00 2.00 USD - 백만 [+]
외부 부채 1991484000.00 1977387000.00 1991484000.00 618600000.00 천 EUR [+]
원유 생산량 2.00 2.00 17.00 1.00 BBL/D/1K [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 스페인 - 외부 부채.