Qatar Imports By Category

This page displays a table with Qatar Imports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.카타르 무역 마지막 이전 최고 최저 단위
무역수지 13210.00 13954.00 98671.00 4795.00 QAR - 백만 [+]
당좌 계정 5783.00 16435.00 66727.00 -8942.00 QAR - 백만 [+]
GDP 대비 경상 수지 8.70 3.80 106.80 -31.00 퍼센트 [+]
수입 9136.00 8061.00 28435.00 3911.00 QAR - 백만 [+]
수출 22346.00 22015.00 124265.00 10709.00 QAR - 백만 [+]
자본 흐름 5783.00 -4590.00 15937.00 -227805.00 QAR - 백만 [+]
황금보유고 39.10 37.50 39.10 0.59 [+]
원유 생산량 1510.00 1510.00 1510.00 539.00 BBL/D/1K [+]
외국인 직접 투자 -6990.00 299.00 3777.00 -6990.00 QAR - 백만 [+]
테러 색인 0.06 0.12 2.23 0.00 [+]
관광객유입 2256.00 2938.00 2941.00 309.00 [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category