India Central Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

경제지표 GMT 실제 이전 일치
2018-12-27 10:30 AM 정부예산가치 INR -7166B INR -6490B
2019-02-04 10:45 AM 정부예산가치 INR -7015B INR -7166B
2019-02-26 11:10 AM 정부예산가치 INR-7708.45B INR -7015B
2019-03-29 12:00 PM 정부예산가치 INR-8515B INR-7708.45B
2019-05-31 10:00 AM 정부예산가치
2019-05-31 10:00 AM 정부예산가치 INR-8515B
2019-06-28 11:30 AM 정부예산가치
[+]


인도 정부 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 대비 정부 부채 68.70 69.60 84.20 66.00 퍼센트 [+]
정부 예산 -3.42 -3.53 -2.53 -8.13 GDP 비율 [+]
정부예산가치 -8514.99 -7708.45 -94.06 -8514.99 INR - 억 [+]
정부 지출 3410.32 4085.79 4085.79 735.82 INR - 억 [+]
재정수입 13373.40 12307.37 15510.04 0.82 INR - 억 [+]
재정지출 21888.39 20015.82 21888.39 136.55 INR - 억 [+]
군비 지출 증가율 66578.00 64559.00 66578.00 2759.00 USD - 백만 [+]
신용 등급 47.56 [+]
GDP 대비 정부 지출 12.74 13.27 19.42 11.81 GDP 비율 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 인도 - 정부 예산 값.