Bangladesh GDP From Public Administration
width
height
Forecast Data Chart

방글라데시 국내 총생산 마지막 이전 최고 최저 단위
GDP 연간 성장률 7.90 7.30 7.90 4.08 퍼센트 [+]
국내 총생산 274.03 249.72 274.03 4.27 USD - 억 [+]
고정가격 국내총생산 11055.14 10224.38 11055.14 2372.59 BDT - 억 [+]
국민 총생산 11550.46 10690.64 11550.46 2483.46 BDT - 억 [+]
총 고정 자본 형성 8005.33 7043.96 8005.33 2511.29 BDT - 백만 [+]
1인당 국내총생산 1203.20 1127.30 1203.20 322.30 USD [+]
구매력평가 기준 일인당 국내 총생산 3879.20 3634.30 3879.20 1325.60 USD [+]
농업 GDP 10739.10 10468.80 10739.10 7017.10 BDT - 백만 [+]
건설업 GDP 8068.14 7359.50 8068.14 2982.50 BDT - 백만 [+]
제조업 GDP 25730.30 22427.00 25730.30 7383.40 BDT - 백만 [+]
광업 GDP 1876.60 1747.40 1876.60 700.90 BDT - 백만 [+]
공공행정 GDP 3881.40 3646.30 3881.40 1408.90 BDT - 백만 [+]
서비스업 GDP 147461.80 136914.00 147461.80 62352.00 BDT - 백만 [+]
운송업 GDP 11671.90 10920.80 11671.90 4649.70 BDT - 백만 [+]
유틸리티 GDP 166844.00 150890.00 166844.00 69975.00 BDT - 백만 [+]
[+]


현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - 방글라데시 - 행정에서 GDP.