Selling And Administration Expenses 변화
Advantest 6857:JP 28.27B 1.35B
Bandai Namco 7832:JP 61.43B 10.05B
Casio Computer 6952:JP 20.26B 2.17B
Daikin 6367:JP 176.31B 4.29B
Dainippon Screen 7735:JP 16.46B 879M
Fuji Electric 6504:JP 42.41B 4.07B
Fujitsu 6702:JP 214.15B 8.25B
Hitachi 6501:JP 446.28B 43.86B
KDDI 9433:JP 339.76B 36.3B
Mitsubishi Electric 6503:JP 237.84B 34.95B
NEC 6701:JP 180.67B 31.41B
NTT DATA 9613:JP 133.4B 28.53B
NTT Docomo 9437:JP 74.04B 1.4B
Panasonic 6752:JP 407.07B 73.32B
Softbank 9984:JP 696.29B 132.39B
Sony 6758:JP 429.65B 19.81B
Tokyo Electron 8035:JP 30.65B 4.7B
Trend Micro 4704:JP 22.49B 3.38B
Yamaha 7951:JP 27.06B 576MFujitsu 판매 및 관리 비용 - 현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - Aug 2021.