Equity Capital And Reserves 변화
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 2264.14B 59.35B
AIA Group 1299:HK 63.2B 6.4B
Bank Of Beijing 601169:CH CH 226.25B 12.46B
Bank Of China 601988:CH CH 2059.66B 21.24B
Bank of Communications 3328:HK CH 889704M 23097M
Bank Of East Asia 23:HK 112.85B 6.19B
Bank Of Nanjing 601009:CH CH 110.88B 7.2B
BOC Hong Kong 2388:HK 313.78B 6.22B
China CITIC Bank 601998:CH CH 560.12B 15.54B
China Construction Bank 601939:CH 2444.77B 79.97B
China Merchants Bank 600036:CH CH 755.11B 31.36B
China Merchants Securities 600999:CH CH 107.85B 2.12B
China Minsheng Bank 600016:CH CH 545.17B 15.63B
Hang Seng Bank 11:HK 183.68B 577M
ICBC 601398:CH CH 2977.68B 84.18B
Industrial Bank 601166:CH CH 640.26B 24.67B
Ping An Insurance 2318:HK CH 772179M 9619MChina Everbright 자기 자본과 준비금 - 현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - Aug 2021.