Selling And Administration Expenses 변화
Foshan Haitian 603288:CH 488.07M 74.22M
Hengan International 1044:HK 3.2B 1.26B
Kweichow Moutai 600519:CH 2.48B 189.26M
Mengniu Dairy 2319:HK 15.33B 805.67M
Shenzhou Inter 2313:HK 1.45B 417.77M
WH Group Ltd 288:HK 11.46B 10.1B
Yili Group 600887:CH 6.7B 4.99B
Yonghui Superstore 601933:CH 4.51B 465.57MHengan International 판매 및 관리 비용 - 현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - Aug 2022.